ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คะเลคทฺ'
  • ข้อผิดพลาด Lua: Please specify a language code in the first parameter. The value "/kəˈlɛkt/" is not valid. See Wiktionary:List of languages.

คำกริยาแก้ไข

collect

  1. รวบรวม, สะสม, เก็บ (เงิน,บัญชี,ค่าเช่า,ฯลฯ)
  2. คุมสติ, สำรวม
  3. ไปรับ (จดหมาย)
  4. จับกลุ่ม


คำกริยาในรูปต่าง ๆแก้ไข

กริยาช่องที่ 1 collect collected collected collecting collects