ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

collected

  1. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ collect