ดูเพิ่ม: chao, cháo, chāo, และ chǎo

ภาษาเวียดนาม

แก้ไข

การออกเสียง

แก้ไข

คำอุทาน

แก้ไข

chào

  1. สวัสดี (อย่างสั้น)