ดูเพิ่ม: chào, cháo, chāo, และ chǎo

ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

chao (chao5chao0, จู้อิน ˙ㄔㄠ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ chāo.
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ cháo.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ chǎo.
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ chào.