ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

chài (จู้อิน ㄔㄞˋ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 6. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦏱
 7. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦐰
 8. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦑏
 9. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 10. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧀱
 11. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 12. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 13. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧒨
 14. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧓽
 15. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧔴
 16. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧕧
 17. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 18. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 19. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 20. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧪘
 21. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧸿