ภาษาสเปนแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:กา'ตอรฺเซ

เลขแก้ไข

catorce

  1. สิบสี่