ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • บริง
  • ข้อผิดพลาด Lua: Please specify a language code in the first parameter. The value "/ˈbɹɪŋ/" is not valid. See Wiktionary:List of languages.

คำกริยาแก้ไข

bring (ปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สาม brings, ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ bringing, อดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ brought)

  1. เอามาให้, นำมาให้
  2. พามา, นำมาสู่
    I'll bring him here.(ผมจะพาเขามาเอง)
  3. ทำให้เกิด, ก่อให้เกิด
  4. นำออกมาแสดง, นำเสนอ
  5. ชักชวนขายได้
  6. ขนส่ง