ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

brought

  1. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ bring