ภาษามาเลย์แก้ไข

คำนามแก้ไข

beras (ยาวี برس‎, พหูพจน์ beras-beras, สัมพันธการกบุคคลที่หนึ่งไม่ทางการ berasku, สัมพันธการกบุคคลที่สองไม่ทางการ berasmu, สัมพันธการกบุคคลที่สาม berasnya)

  1. ข้าวที่ยังไม่ได้หุง

ภาษาอินโดนีเซียแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:เบอะรัส

คำนามแก้ไข

beras (พหูพจน์ beras-beras, สัมพันธการกบุคคลที่หนึ่ง berasku, สัมพันธการกบุคคลที่สอง berasmu, สัมพันธการกบุคคลที่สาม berasnya)

  1. ข้าวที่ยังไม่ได้หุง