ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

beautiful (บิวทีฟูล)

  1. สวย