ดูเพิ่ม: BEN, ben, bèn, และ bēn


ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

  • (file)
  • คำอ่านภาษาไทย: เปิ่น

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

běn (ben3, จู้อิน ㄅㄣˇ)

  1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ ; พัฒนาอย่างรวดเร็ว; ต้นฉบับ
  2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ ; รากศัพท์, ต้นกำเนิด, ที่มา; พื้นฐาน
  4. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  5. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ ; ตะกร้าขนาดใหญ่
  6. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ ; น้ำมันเบนซิน; อุดมสมบูรณ์