ดูเพิ่ม: Ben, BEN, ben-, -ben, bēn, bén, bèn, běn, bên, bẹn, bền, bện, bến, bæn, ben1, ben3, และ ben4

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ben (จู้อิน ˙ㄅㄣ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ bēn.
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ běn.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ bèn.

ภาษาสวีเดนแก้ไข

คำนามแก้ไข

ben ก.

  1. กระดูก