ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

awful (ขั้นกว่า awfuller หรือ more awful, ขั้นสุด awfullest หรือ most awful)

 1. ไม่ดี, ไม่น่ายินดี
  We had an awful holiday. It rained every day
  พวกเรามีวันหยุดที่ไม่น่ายินดี มันมีฝนตกทุกวัน
  I feel awful - I think I'll go to bed.
  ฉันรู้สึกไม่ค่อยดี ฉันคิดว่าจะไปนอนสักพัก
  What an awful thing to say!
  ไม่น่ายินดีที่จะพูดอะไรอย่างนี้
 2. ไม่ดี, ร้ายแรงมาก
  I'm afraid there's been some awful news.
  ฉันเกรงว่านั่นเป็นข่าวที่ไม่ดี
 3. (หน้าคำนามเท่านั้น), (ไม่เป็นทางการ) มากมาย
  We've got an awful lot of work to do.
  พวกเราได้รับงานทำมากมาย

คำเกี่ยวข้องแก้ไข