ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • ข้อผิดพลาด Lua: Please specify a language code in the first parameter. The value "/ɔː'θɒrətɪ/" is not valid. See Wiktionary:List of languages.
  • (file)
  • คำอ่านภาษาไทย: ออ เธาะ เรอะ ทิ

คำนามแก้ไข

authority (พหูพจน์ authorities)

  1. (นับไม่ได้) อำนาจออกคำสั่ง
  2. (นับได้) คนหรือกลุ่มที่มีอำนาจบังคับบัญชา, ผู้มีอำนาจ
  3. (นับได้) ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้เป็นต้นตำรับ

คำประสมแก้ไข

คำเกี่ยวข้องแก้ไข