ภาษากวางตุ้ง แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

au2

  1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
  2. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𠙶𠙶
  3. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ ,
  4. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
  5. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ ,
  6. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ ,
  7. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ