ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

atmosphere

 1. บรรยากาศ, ชั้นบรรยากาศ
 2. อากาศ
  The atmosphere in the hall was very hot.
  ในห้องโถงอากาศร้อนมาก
 3. บรรยากาศรอบตัว, ความรู้สึกต่อสิ่งรอบตัว
  a happy atmosphere.
  บรรยากาศอันสุขสันต์