ภาษาฝรั่งเศสแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

ancien (เอกพจน์เพศหญิง ancienne, พหูพจน์เพศชาย anciens, พหูพจน์เพศหญิง anciennes)

  1. (ก่อนคำนาม) เก่า, อดีต
  2. (หลังคำนาม) โบราณ

ลูกคำแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ่านเพิ่มแก้ไข