ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำบุพบทแก้ไข

among

  1. อยู่ในกลุ่ม, ระหว่าง
  2. รวมอยู่กับ