ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

ยืมจากภาษาเยอรมัน ein, as in irgendein.

การออกเสียงแก้ไข

อนุภาคแก้ไข

ajn (อัยน)

  1. อะไรก็ได้
    kio (คีโอ, อะไร)kio ajn (คีโอ อัยน, อะไรก็ได้)
    kiu (คีอู, ใคร)kiu ajn (คีอู อัยน, ใครก็ได้)
    ie (อีเอ, บางที่)ie ajn (อีเอ อัยน, ที่ไหนก็ได้)
    io (อีโอ, บางสิ่ง)io ajn (อีโอ อัยน, สิ่งไหนก็ได้)