ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนาม}แก้ไข

abdomen (พหูพจน์ abdomens หรือ abdomina)

  1. ช่วงท้อง, ท้องน้อย, ช่องท้อง
    He has a pain in his abdomen.
    เขาปวดช่องท้อง