ภาษาฝรั่งเศสแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

pain ช. (พหูพจน์ pains) (ปางฺ)

  1. ขนมปัง

ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำนามแก้ไข

pain

  1. ความเจ็บ