ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

aĉetanto (อาเชทันโท) (เอกพจน์กรรมการก aĉetanton, พหูพจน์ aĉetantoj, พหูพจน์กรรมการก aĉetantojn)

  1. พาร์ทิซิเพิลเชิงนามกรรตุวาจกปัจจุบันกาลเอกพจน์ของ aĉeti (อาเชที)