ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

aĉetanton (อาเชทันโทน)

  1. พาร์ทิซิเพิลเชิงนามกรรตุวาจกปัจจุบันกาลเอกพจน์กรรมการกของ aĉeti (อาเชที)