ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • พยางค์: Tee
  • คำอ่านภาษาไทย: เท

คำนามแก้ไข

Tee ช. (สัมพันธการก Tees, พหูพจน์ Tees)

  1. ชา (เครื่องดื่ม)