ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • พยางค์: Lärm
  • คำอ่านภาษาไทย: แลร์ม

คำนามแก้ไข

Lärm ชาย

  1. เสียงดัง, เสียงหนวกหู