ภาษาอังกฤษแก้ไข

 
วิกิพีเดียภาษาอังกฤษมีบทความเกี่ยวกับ:
Wikipedia en

การออกเสียงแก้ไข

คำวิสามานยนามแก้ไข

Iran

  1. ประเทศอิหร่าน

คำแผลงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. Iran”, in Lexico, Dictionary.com; สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด, 2019–ปัจจุบัน.
  2. Iran” in Merriam–Webster Online Dictionary.

ภาษาดัตช์แก้ไข

 
วิกิพีเดียภาษาดัตช์มีบทความเกี่ยวกับ:
Wikipedia nl

การออกเสียงแก้ไข

  • (file)

คำวิสามานยนามแก้ไข

Iran ก.

  1. ประเทศอิหร่าน

คำแผลงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

ภาษาเยอรมันแก้ไข

 
วิกิพีเดียภาษาเยอรมันมีบทความเกี่ยวกับ:
Wikipedia de

การออกเสียงแก้ไข

คำวิสามานยนามแก้ไข

Iran ก. (สัมพันธการก Irans)

  1. ประเทศอิหร่าน

คำวิสามานยนามแก้ไข

Iran ช. (สัมพันธการก Irans หรือ Iran)

  1. ประเทศอิหร่าน

การใช้แก้ไข

  • นิยมใช้คำนำหน้านามชี้เฉพาะกับชื่อประเทศอิหร่าน der Iran, im Iran มากกว่าการใช้แบบไม่มีคำนำหน้านามชี้เฉพาะ Iran, in Iran
  • รูปผันสัมพันธการกเมื่อมีคำนำหน้านามชี้เฉพาะจะใช้ des Iran เป็นส่วนใหญ่ (แต่ des Irans ก็ยังคงถูกต้องตามหลักไวยากรณ์) เช่น die Hauptstadt des Iran(s) – "เมืองหลวงของอิหร่าน" แต่ในกรณีที่ไม่มีคำนำหน้านามชี้เฉพาะจะใช้ Irans เสมอ เช่น Irans Hauptstadt – "เมืองหลวงของอิหร่าน"

คำแผลงแก้ไข

คำเกี่ยวข้องแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข