ภาษาเยอรมัน แก้ไข

 
Hase (กระต่าย)

การออกเสียง แก้ไข

คำนาม แก้ไข

  1. กระต่าย