ภาษาเยอรมันแก้ไข

 
Hase (กระต่าย)

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

  1. กระต่าย