ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

Gesicht ก. (สัมพันธการก Gesichts หรือ Gesichtes, พหูพจน์ Gesichter, ตัวบอกความเล็ก Gesichtchen ก. หรือ Gesichtlein ก.)

  1. (อวัยวะ) หน้า

การผันรูปแก้ไข

ลูกคำแก้ไข

คำที่เกี่ยวข้องแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข