𣚣 U+236A3, 𣚣
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236A3
𣚢
[U+236A2]
CJK Unified Ideographs Extension B 𣚤
[U+236A4]
𣚣 U+2F8EC, 𣚣
CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8EC
檨
[U+2F8EB]
CJK Compatibility Ideographs Supplement 櫛
[U+2F8ED]

ภาษาร่วม

แก้ไข

อักษรจีน

แก้ไข

𣚣 (รากคังซีที่ 75, +12, 16 ขีด, การประกอบ )

อ้างอิง

แก้ไข