🝿 U+1F77F, 🝿
ORCUS
🝾
[U+1F77E]
Alchemical Symbols 🞀
[U+1F780]

ภาษาร่วม แก้ไข

สัญลักษณ์ แก้ไข

🝿

  1. (ดาราศาสตร์, โหราศาสตร์) ดาวเคราะห์แคระ ออร์กัส

ดูเพิ่ม แก้ไข

สัญลักษณ์วัตถุทางดาราศาสตร์/โหราศาสตร์
  ·   ·   ·    ·    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·    ·   ·    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·  
· · · · · · · · · · · ·