U+263F, ☿
MERCURY

[U+263E]
Miscellaneous Symbols
[U+2640]

ภาษาร่วม แก้ไข

สัญลักษณ์ แก้ไข

  1. (ดาราศาสตร์) ดาวพุธ
  2. (โหราศาสตร์) พระพุธ
  3. (แปร) ปรอท
  4. หญิงพรหมจารี

ดูเพิ่ม แก้ไข

สัญลักษณ์วัตถุทางดาราศาสตร์/โหราศาสตร์
  ·   ·   ·    ·    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·    ·   ·    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·  
· · · · · · · · · · · ·