ภาษาเกาหลีแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

การแผลงเป็นอักษรโรมันฉบับปรับปรุง? sarang
การแผลงเป็นอักษรโรมันฉบับปรับปรุง (การถอดตัวอักษร)? salang
ระบบแมกคูน-ไรซ์ชาวเออร์? sarang
ระบบเยล? salang

คำนามแก้ไข

사랑 (ซารัง)

  1. ความรัก

คำเกี่ยวข้องแก้ไข