ภาษาจีนกลางแก้ไข

黑豆
ตัวย่อและตัวเต็ม
(黑豆)

การออกเสียงแก้ไข

  • พินอิน: hēidòu
  • คำอ่านภาษาไทย: เฮยฺ โต้ว

คำนามแก้ไข

黑豆

  1. ถั่วดำ