ภาษาจีนแก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 漢音
(ศัพท์นี้ 汉音 คือรูป ตัวย่อ ของ 漢音)
หมายเหตุ: