ภาษาจีนแก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 漢語拼音
(ศัพท์นี้ 汉语拼音 คือรูป ตัวย่อ ของ 漢語拼音)
หมายเหตุ: