ภาษาจีนแก้ไข

song hand; convenient; ‑er
ตัวย่อและตัวเต็ม
(歌手)

การออกเสียงแก้ไข


คำนามแก้ไข

歌手

  1. นักร้อง