ภาษาจีนแก้ไข

star; satellite; small amount
 
a period of time; phase; stage
a period of time; phase; stage; (used for issue of a periodical, courses of study); time; term; period; to hope
ตัวย่อและตัวเต็ม
(星期)

การออกเสียงแก้ไข


คำนามแก้ไข

星期

  1. สัปดาห์

คำที่เกี่ยวข้องแก้ไข

คำคล้ายแก้ไข