ภาษาจีนแก้ไข

 
small; tiny; few
small; tiny; few; young
 
finger; to point; to direct
finger; to point; to direct; to indicate
ตัวเต็ม (小指)
ตัวย่อ #(小指)

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

小指

  1. นิ้วก้อย