ภาษาจีนแก้ไข

 
small; tiny; few; young
 
finger; to point; to direct; to indicate
ตัวย่อและตัวเต็ม
(小指)

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

小指

  1. นิ้วก้อย