ภาษาจีน

แก้ไข
ถ้า, หาก ผล
ตัวเต็ม (如果)
ตัวย่อ #(如果)

การออกเสียง

แก้ไข

Note: jyu4 gu2 - possibly from dialectal influence.
Note: 6lu-ku - young peoples' speech, often proscribed.

คำสันธาน

แก้ไข

如果

  1. ถ้า, หาก