ภาษาจีนแก้ไข

 
inside; inner; internal
inside; inner; internal; within; interior
council-chamber; shelf
ตัวเต็ม (內閣)
ตัวย่อ (内阁)

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:เน่ย–เก๋อ (จีนกลาง)


คำนามแก้ไข

內閣

  1. คณะรัฐมนตรี