ภาษาจีนแก้ไข

two carbon
ตัวเต็ม (二氧化碳) 氧化
ตัวย่อ #(二氧化碳) 氧化

รากศัพท์แก้ไข

มาจาก (èr) ("two, di-") + 氧化 ("oxidation") + (tàn) ("carbon")

การออกเสียงแก้ไข


คำนามแก้ไข

二氧化碳

  1. คาร์บอนไดออกไซด์

ดูเพิ่มแก้ไข