ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ みかん ▶ ให้ดูที่รายการดังต่อไปนี้
蜜柑
[ คำนาม ] satsuma, mikan: ส้มแมนดารินเจาะจงชนิด Citrus unshiu
[ คำนาม ] ผลไม้ในสกุลส้มโดยทั่วไป
การสะกดรูปแบบอื่น
ミカン
(ศัพท์นี้ みかん คือการสะกดของศัพท์ซีโน-เจแปนีสข้างต้น)

(รายการดังต่อไปนี้ยังไม่ถูกสร้างขึ้น: 未刊, 未完, 味官)