ภาษาญี่ปุ่น แก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ミカン ▶ ให้ดูที่ : 蜜柑

(The following entry is uncreated: 蜜柑.)