ดูเพิ่ม: とじ

ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

とし (โทะชิ) (โรมะจิ toshi)

 1. 利し, 鋭し: แหลม, คม
 2. 敏し, 聆し: ฉลาด, เฉียบแหลม
 3. 疾し, 捷し: เร็ว
 4. 疾し, 鋭し: มีพลัง, รุนแรง

คำนามแก้ไข

とし (โทะชิ) (โรมะจิ toshi)

 1. , : ปี
 2. 杜詩: กวีนิพนธ์ของตู้ ฝู่
 3. 妬視:
 4. 徒死: การตายอย่างไร้คุณค่า
 5. 都市: เมือง

คำกริยาแก้ไข

としする (โทะชิ) (โรมะจิ toshi suru)

 1. 妬視:
 2. 徒死: ตายอย่างไร้คุณค่า