ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ たすける ▶ ให้ดูที่รายการดังต่อไปนี้
助ける
[ คำกริยา ] ช่วย; ช่วยเหลือ
(ศัพท์นี้ たすける คือการสะกดของศัพท์ข้างต้น)