ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ こくじん ▶ ให้ดูที่รายการดังต่อไปนี้
黒人
[ คำนาม ] คนผิวดำ
(ศัพท์นี้ こくじん คือการสะกดของศัพท์ข้างต้น)