U+2213, ∓
MINUS-OR-PLUS SIGN

[U+2212]
Mathematical Operators
[U+2214]

ข้ามภาษาแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

เครื่องหมาย และ + วางซ้อนกันตามแนวยืน

สัญลักษณ์แก้ไข

  1. (คณิตศาสตร์) ลบหรือบวก, ใช้แสดงทางเลือกว่าเป็นค่าลบหรือบวก ในทางตรงข้ามกับเครื่องหมาย ± (บวกหรือลบ)