Plus or minus symbol.svg
± U+00B1, ±
PLUS-MINUS SIGN
°
[U+00B0]
Latin-1 Supplement ²
[U+00B2]

ข้ามภาษาแก้ไข

รูปแบบอื่นแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

เครื่องหมาย + และ วางซ้อนกันตามแนวยืน

สัญลักษณ์แก้ไข

±

  1. (คณิตศาสตร์) บวกหรือลบ, ใช้แสดงทางเลือกว่าเป็นค่าบวกหรือลบ
     
  2. (วิทยาศาสตร์) ใช้แสดงความคลาดเคลื่อนยินยอมหรือขอบเขตความคลาดเคลื่อนทางสถิติของปริมาณ

คำตรงข้ามแก้ไข