เปิดเมนูหลัก

ภาษาซุนดาแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

ᮊᮤᮙ᮪ᮕᮨᮜ᮪ (กิมฺเปลฺ)

  1. แช่แข็ง