ภาษาคำเมืองแก้ไข

รูปแบบอื่นแก้ไข

  • (ถอดอักษรและถ่ายเสียง) ต้น

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

ᨲᩫ᩠᩶ᨶ (ต็้น)

  1. ต้น (ไม้, เสา)
  2. เครื่องไทยทาน

คำลักษณนามแก้ไข

ᨲᩫ᩠᩶ᨶ (ต็้น)

  1. ต้น (ใช้เรียกพืช)

คำคุณศัพท์แก้ไข

ᨲᩫ᩠᩶ᨶ (ต็้น)

  1. ต้น (แรกเริ่ม), เหตุเดิม

อ้างอิงแก้ไข

  • พจนานุกรมภาษาล้านนา = The Lanna dictionary (พิมพ์ครั้งที่ 2). (พ.ศ. 2550). เชียงใหม่: สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.